16-11-2014
"Rytuały słowiańskie. Coachingowe poszukiwanie tożsamości." Przekazuję zaproszenie Bielskiego Klubu Coacha na niezwykłe, intrygujące spotkanie już 27 listopada. „Niejednokrotnie,... więcej>>
10-04-2014
Jak Usprawnić Pracę Swojego Mózgu Metodą Biofeedback?   Już w najbliższą środę 16. kwietnia, rewelacyjną metodę, stosowaną w pedagogice, psychologii, sporcie i w biznesie,... więcej>>
22-02-2014
Zapisy do Coachingowej Grupy Rozwojowej trwają! Pierwsze spotkanie już 26. lutego o godzinie 17:30 w Bielsku-Białej Pierwsze spotkanie jest OTWARTE i BEZPŁATNE. Niezobowiązujące. Pomoże... więcej>>

Dla biznesu


W czasach wzmożonej i jednocześnie bardzo wyrównanej konkurencji, o przewadze na rynku decyduje, w coraz to większym stopniu, umiejętność właściwego zarządzania ludźmi. Kluczowe okazuje się odkrywanie potencjału tkwiącego w pracowniku oraz zaangażowanie jego kompetencji i talentów w działalność organizacji.

Coaching jest procesem prowadzącym do osiągnięcia wyznaczonego celu poprzez podjęcie zmian w sposobie myślenia i działania. Cele coachingu w biznesie wyznaczane są przez klientów w zależności od strategii firmy, jej aktualnych wyzwań lub potrzeb. Mogą być bardzo różnorodne, ogólne lub szczegółowe, mogą dotyczyć przykładowo:

 • zwiększenia sprzedaży
 • wprowadzenia nowego produktu/usługi na rynek
 • uzyskania przewagi konkurencyjnej
 • zwiększenia spójności procedur działania
 • budowy lojalności klientów / pracowników
 • uzyskania środków finansowania rozwoju
 • zwiększenia zysków
 • opracowania systemu rozpatrywania reklamacji
 • itd.

Cokolwiek jest ważne dla funkcjonowania Państwa firmy na rynku, może zostać ustalone celem coachingu. Im wyżej w strukturze organizacyjnej prowadzony będzie coaching, tym większe będzie on miał przełożenie na wyniki finansowe całej organizacji.

Coaching jednakże nie daje gwarancji osiągnięcia założonych celów ze względu na fakt, iż odpowiedzialność za podejmowanie decyzji i ich konsekwencje leży zawsze po stronie klienta. Coach zobowiązuje się zapewnić prawidłowy i profesjonalny przebieg procesu. Coaching swoją wysoką efektywność, jako metoda rozwoju, zawdzięcza realizacji swojego podstawowego założenia, mówiącego, że każdy człowiek (organizacja) sam wie - przeczuwa, co jest dla niego najlepsze, stojąc przed wyzwaniem, sam zna - przeczuwa najlepsze rozwiązanie. Dlatego coach nie narzuca gotowych odpowiedzi jak ekspert czy doradca, ale wspiera klienta w odnajdywaniu ich w jego nieuświadomionych zasobach i mobilizuje do podjęcia konkretnych działań.

Co można zyskać dzięki coachingowi?

 • osiągnięcie, znaczne przybliżenie się lub weryfikację założonego celu
 • zyskanie nowej perspektywy widzenia rozpatrywanej sytuacji biznesowej
 • zwiększenie samoświadomości coachowanych osób/zespołów, co najczęściej przekłada  się na większą efektywność czy skuteczność działania
 • rozwój osobisty i zawodowy coachowanych osób/zespołów
 • wzmocnienie motywacji do pracy
 • stały i względnie trwały wzrost poziomu kompetencji w organizacji
 • zwiększenie prestiżu firmy poprzez stosowanie nowoczesnego i efektywnego narzędzia zarządzania

Szczegóły współpracy ustalone zostaną indywidualnie w zależności od Państwa potrzeb i oczekiwań. Proces coachingu przebiega podczas spotkań motywacyjnych, zwykle w liczbie od kilku do kilkunastu, trwających do 1 godziny, raz na 2 lub 3 tygodnie.

Chętnie spotkam się z Państwem w siedzibie Państwa firmy, by móc odpowiedzieć na wszelkie pytania i jednocześnie zapoznać Państwa ze szczegółami oferty. Zapraszam do kontaktu.